Aktualności

Elewacja budynku B prawie gotowa!

Trwa budowa budynku C

Wkrótce zaczynamy budowę budynku C!

Budynek A uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie

Przegląd i odbiory budynku A przez PINB zostały ukończone

Sprzedaż mieszkań w budynku A zakończona

Stan surowy zamknięty budynku B gotowy

Budowa budynku A zakończona

Stan surowy parteru budynku B wykonany

Kondygnacja podziemna budynku B gotowa

Stan surowy zamknięty budynku A gotowy

Budowa budynku B rozpoczęta

Stan surowy otwarty budynku A wykonany

Budowa ostatniej kondygnacji w budynku A rozpoczęta

Trwa proces rezerwacji mieszkań w budynku B

Wkrótce zaczynamy realizację Budynku B

Kolejny etap budowy rozpoczęty

Ściany kondygnacji parteru wykonane

Kondygnacja podziemna wykonana

Kolejny etap budowy zakończony

Start budowy

Rozpoczęcie prezentacji osiedla