Stan surowy zamknięty budynku C coraz bliżej

2023-09-26 GreenHorizon powrót do listy

Trwają prace zmierzające do zakończenia stanu surowego zamkniętego. Wstawiane są okna i ścianki działowe. Wykonywane są również instalacje elektryczne i sanitarne.