Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików Cookies

Celem spółki Trend Development Sp. z o. o jest zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz ochrona Twojego prawa do prywatności. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i plików cookies, w której znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.green-horizon.pl . Korzystanie z naszej strony oznacza Twoją akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Trend Development Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 1A w 05-520 Konstancin-Jeziorna, posługująca się numerem NIP: 9512117885, REGON: 015739297, dalej zwana „Administrator”. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres biuro@green-horizon.pl.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami tzw. RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów szczególnych). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj. imię nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 Administrowanie danymi

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i prawidłowości podanych danych. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłania informacji handlowej o naszych inwestycjach oraz podejmowania przez nas działań marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści handlowych. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie naszym zaufanym partnerom, którzy na nasze zlecenie mogą przesyłać informację handlową lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Prosimy pamiętać, że nasi zaufani partnerzy mogą otrzymać Państwa dane osobowe tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że dbają o Państwa prywatność oraz przestrzegają przepisów RODO. Jako Administrator dołożymy wszelkich starań, aby podmioty te objęły Państwa dane osobowe odpowiednimi środkami bezpieczeństwa. W każdej chwili można skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Administrator może odmówić realizacji ww. uprawnień jeżeli stosowne obowiązki nakładają w tym zakresie na Administratora przepisy prawa. Niezależnie od wyżej opisanych uprawnień przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione.

§ 3 Cookies

Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. Cookies. Pliki te są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika np. na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika Przeznaczone są one do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, a także przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

§ 4 Postanowienia końcowe

Polityka może ulegać zmianom. Wówczas na stronie internetowej zostanie zamieszczony stosowny komunikat.