Start budowy

2021-01-15 GreenHorizon powrót do listy

W dniu 14 stycznia 2021 roku rozpoczęły się prace budowlane dotyczące pierwszego budynku mieszkalnego oznaczonego numerem roboczym A. Wykonane zostały prace ziemne związane z wykopem pod kondygnację podziemną budynku. W kolejnych dniach prowadzone będą dalsze prace ziemne, prace związane z organizacją placu budowy oraz rozpoczną się prace z wnoszeniem konstrukcji budynku.