Stan surowy otwarty budynku A wykonany

2021-10-04 GreenHorizon powrót do listy

Stan surowy otwarty budynku A został wykonany. Obecnie trwają prace zmierzające do zakończenia stanu surowego zamkniętego. Wstawiane są okna, wykonywany jest dach.

Jednocześnie trwa wykonywanie ścianek działowych w mieszkaniach, wykonywanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.