Mieszkania

Budynek Nr Typ Pietro Pokoje Powierzchnia Dostępność Cena Plan Zobacz
E Mieszkanie E3-28 M-4 3 3 50,90 m2 Rezerwacja 353 755 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E3-27 M-4 3 3 65,18 m2 Dostępne 449 742 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E3-26 M-4 3 3 66,74 m2 Dostępne 460 506,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E3-25 M-4 3 3 48,66 m2 Dostępne 338 187,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E3-24 M-5 3 4 76,65 m2 Dostępne 528 885,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E3-23 M-4 3 3 54,77 m2 Rezerwacja 380 651,50 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E3-22 M-4 3 3 61,79 m2 Dostępne 426 351,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-21 M-4 2 3 50,90 m2 Rezerwacja 353 755,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-20 M-4 2 3 65,18 m2 Dostępne 449 742,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-19 M-4 2 3 66,74 m2 Dostępne 460 506,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-18 M-4 2 3 48,66 m2 Dostępne 338 187,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-17 M-5 2 4 76,65 m2 Dostępne 528 885,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-16 M-4 2 3 54,77 m2 Rezerwacja 380 651,50 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E2-15 M-4 2 3 61,79 m2 Rezerwacja 426 351,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-14 M-4 1 3 50,90 m2 Dostępne 353 755,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-13 M-4 1 3 65,18 m2 Dostępne 449 742,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-12 M-4 1 3 66,74 m2 Dostępne 460 506,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-11 M-4 1 3 48,66 m2 Dostępne 338 187,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-10 M-5 1 4 76,65 m2 Dostępne 528 885,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-09 M-4 1 3 54,77 m2 Dostępne 380 651,50,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E1-08 M-4 1 3 61,79 m2 Dostępne 426 351,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-07 M-4 Parter 3 51,16 m2 Rezerwacja 355 562,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-06 M-4 Parter 3 65,18 m2 Rezerwacja 453 001,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-05 M-4 Parter 3 66,74 m2 Rezerwacja 463 843,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-04 M-4 Parter 3 48,66 m2 Rezerwacja 338 187,00 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-03 M-5 Parter 4 76,65 m2 Rezerwacja 532 717,50 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-02 M-4 Parter 3 54,77 m2 Rezerwacja 380 651,50 zł Zobacz Więcej
E Mieszkanie E0-01 M-3 Parter 2 39,89 m2 Rezerwacja 277 236,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-28 M-4 3 3 50,90 m2 Rezerwacja 330 850,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-27 M-4 3 3 65,18 m2 Rezerwacja 423 670,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-26 M-4 3 3 66,74 m2 Dostępne 433 810,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-25 M-4 3 3 48,66 m2 Rezerwacja 316 290,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-24 M-5 3 4 76,65 m2 Dostępne 498 225,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-23 M-4 3 3 54,77 m2 Rezerwacja Rezerwacja Zobacz Więcej
D Mieszkanie D3-22 M-4 3 3 61,79 m2 Dostępne 419 000,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-21 M-4 2 3 50,90 m2 Dostępne 340 850,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-20 M-4 2 3 65,18 m2 Rezerwacja 423 670,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-19 M-4 2 3 66,74 m2 Dostępne 433 810,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-18 M-4 2 3 48,66 m2 Dostępne 329 000,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-17 M-5 2 4 76,65 m2 Rezerwacja 498 225,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-16 M-4 2 3 54,77 m2 Rezerwacja 356 000,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D2-15 M-4 2 3 61,79 m2 Rezerwacja 401 635,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-14 M-4 1 3 50,90 m2 Dostępne 346 000,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-13 M-4 1 3 65,18 m2 Dostępne 423 670,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-12 M-4 1 3 66,74 m2 Rezerwacja 433 810,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-11 M-4 1 3 48,66 m2 Rezerwacja 316 290,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-10 M-5 1 4 76,65 m2 Rezerwacja 498 225,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-09 M-4 1 3 54,77 m2 Dostępne 369 000,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D1-08 M-4 1 3 61,79 m2 Dostępne 419 000,00 zł Zobacz Więcej
D Mieszkanie D0-07 M-4 Parter 3 51,16 m2 Rezerwacja 332 540,00 zł Zobacz Więcej